tisdag 11 december 2012

Svenska Dagbladet årsböcker 1932

Åren 1923—1964 gav Svenska Dagbladet ut Svenska Dagbladets årsbok. Fredrik Böök, professor i litteratur, författare och kritiker var kulturchef på tidningen och hade såklart stort inflytande över vilken litteratur som valdes ut för att i årsboken spegla det gångna året. Via min svärmor har jag kommit över 20 årgångar av årsböckerna och min tanke är att presentera vilka författare som valts ut att representera det gångna året.
Litteraturen: John Galsworthy får nobelpriset.  Många reseminnen gavs ut 1932:
Fredrik Böök har varit i Schweiz
J Gunnar Andersson i Kina
Prins Wilhelm på Korsika
Bengt Berg har jagat efter enhörningen
Anna Lenah Elgström i Ryssland
Sven Barthel i Sydamerika
Vad sig i riket tilldragit: Kreugerkraschen. Telefonförbindelse till Nya Zealand invigs och ett samtal kostar166 kronor och 5 öre per minut. Sprit- och tobaksskatten höjs (inget är nytt under solen). 300-års minnet av Gustav II Adolfs död.