onsdag 14 augusti 2013

Isländska sagor översätts på nytt

De isländska sagorna håller på att nyöversättas till danska, norska och svenska. Det beskrivs som det största arbetet i världen hittills när det gäller västerländsk litteratur. Över 60 personer jobbar med projektet i de tre länderna.  Totalt är det 40 sagor och 48 mindre texter som ska översättas. Tillsammans rör det sig om 2 800 sidor och projektet beräknas kosta 16 miljoner kronor.

Det är första gången som sagorna översätts till mer än ett språk samtidigt. Arbetet med översättningen är nu i en slutfas och verket planeras att lanseras i Reykjavik under 2014.

Inga kommentarer: