söndag 11 mars 2012

Nobelpriset i litteratur 7,5 poäng - sammanfattning

Under några vinterveckor har jag deltagit i Umeå universitets kurs om Nobelpristagare i litteratur. Vi har varit ett fyrtiotal studenter som fått ta del av föreläsningar via nätet, diskussioner på ett forum och kursen ska avslutas med en uppsats där vi kan välja att gå djupare in på något av ämnena eller författarna som vi avhandlat på kursen.

Förutom en introduktionsvecka var kursupplägget följande:
Vecka 1 - Litteratursociologiska aspekter av nobelpriset samt Nobelprisets mediala betydelse.
Vecka 2 - Toni Morrison
Vecka 3 - Thomas Tranströmer
Vecka 4 - Eyvind Johnsson
Vecka 5 - Latinamerika och nobelpriset, att spegla en kontinent
Vecka 6 - Elfriede Jelinek

Detta är första gången kursen ges så vi som läser nu är väl lite försökskaniner kan jag tänka mig. Huruvida, det blir en fortsättning har jag inte hört något om ännu och kursprogrammet för ht-12 och vt-13 är inte officiellt ännu. Det har varit en hel del krångel med Umeå universitets dataprogram och registreringsprocedur. Några kurser fick byta plats p g a tekniska problem och någon föreläsning hade så dåligt ljud att det inte gick att lyssna. De fick komplettera ljudet med text.

Vi har varit fem bokbloggare som läst kursen och det är roligt att kunna bolla lite tankar med varandra. Vi har haft en facebookgrupp där vi kunnat ventilera sådant vi vill hålla privat inom gruppen och det rekommenderas verkligen. Förutom undertecknad har EnligtO, Lyran, Nobelprisprojektet och Paperback Lover varit några av mina studiekamrater.

Jag kommer inte att kunna slutföra kursen inom rimlig tid tyvärr först p g a många extra timmar på arbetet och sedan p g a sjukdom. Jag har varit tvungen att sålla kraftigt i det jag har läst, men tröstar mig med att böckerna finns kvar. Det har ändå varit oerhört givande att få ta del "experternas" syn på pristagarna som skiljer sig något från mig som enskild läsare. Jag har fått flera nya ingångar i mitt läsande och ny kunskap vilket jag är glad för.

1 kommentar:

Hanneles bokparadis sa...

det låter intressant, dessutom har jag läst dessa utom Jelinek... fast filmen Pianisten har jag sett.