tisdag 5 mars 2013

Svenska Dagbladets Årsböcker 1942

Åren 1923—1964 gav Svenska Dagbladet ut Svenska Dagbladets årsbok. Fredrik Böök, professor i litteratur, författare och kritiker var kulturchef på tidningen och hade såklart stort inflytande över vilken litteratur som valdes ut för att i årsboken spegla det gångna året. Via min svärmor har jag kommit över 20 årgångar av årsböckerna och min tanke är att presentera vilka författare som valts ut att representera det gångna året.
 
Litteraturen: Inget nobelpris i litteratur delas ut. Damerna bära upp litteraturen - i bokcirkeln, förklarade bokhandlarna i slutet av 1942 och berättade att bokcirklarnas antal betydligt ökats. Några utgåvor under året voro:
Gustaf Hellström - Kärlek och politik
Elsa Escillus - Fru Dygd och Fru Lusta
Margareta Suber - Vänd ditt ansikte
Stina Aronson - Gossen på tröskeln
Greta von Schoultz - Det går en vind i gräset
 
Vad sig i riket tilldragit: 26 januari är seklets hittills kallaste dag där över 300 köldskadade bara i Stockholm tvingas söka vård. Sjutton olika tidningar beläggs med kvarstad då de innehållit uppgifter om att tortyr förekommer i norska fängelser. Postbefodringsavgifterna höjs och ett vanlig betingar ett porto om 20 öre.

1 kommentar:

Hanneles bokparadis sa...

Vart försvann dessa?