måndag 21 oktober 2013

Tunisian girl - Ett stopp på jorden-runt-resan

Lina Ben Mhenni är kvinnan bakom boken och bloggen som heter just Tunisian girl. Hon var en av dem som vågade ta ton och säga ifrån om våldet och förtrycket i sitt land. Jasminrevolutionen har denna omvälvning kallats i Tunisien våren 2011 som spred sig till flera arabiska grannländer väckte förhoppningar i övriga världen.

I denna korta bok får vi berättelsen om hur hon och andra nätaktivister gick tillväga och vad de hoppades uppnå. Det blir också en lektion i hur civil olydnad organiseras och utförs via nätet, sociala medier och SMS.

Mina tankar och känslor för den här boken är splittrade. Den väcker en del frågor hos mig. Jag kan beundra vad Lina Ben Mhenni övriga nätaktivister kunde åstadkomma i Tunisien, en kraft i det godas tjänst. Men vad händer när samma taktik används för illegala handlingar som definitivt inte främjar allmännas bästa? Det kan röra sig om att sprida information snabbt om streetracing, släppa ut minkar till en nästan säker död eller sprida ett upplopp i förorterna med brinnande bilar och stora kostnader för samhället och den enskilde. För vem vet och vem ska avgöra om de ungdomar (ja, jag tror det rör sig främst om ungdomar) som hörs mest och låter mest har rätt. eller om de har en majoritet av folket med sig?

Jag har läst Tunisian girl i Lyrans jorden-runt-resa på hållplatsen Afrika.

Inga kommentarer: