torsdag 21 juli 2011

Frillor, fruar och herrar - en okänd kvinnohistoria - Pia Gadd

Ibland är det skönt att bryta av det skönlitterära läsandet och ta tag i en rejäl faktabok. Eftersom historia är mitt specialämne och i synnerhet kvinnornas situation genom århundrandena blev jag glad när jag hittade Frillor, fruar och herrar - En okänd kvinnohistoria av journalisten och författaren Pia Gadd.

Frillorna hade sin glansperiod i Sverige på 1500- och 1600-talen. Dessa kvinnor var en slags förtidshustrur åt prinsar och andra högättade män. De var oftast kvinnor ur de lägre stånden som normalt en prins aldrig skulle gifta sig med, men som älskarinna dög de alldeles utmärkt tills den dag prinsen skulle gifta sig med riktig prinsessa.

Samtliga av Gustav Vasas fyra söner hade frillor, ibland flera stycken parallellt, och alla fick de barn med sina frillor. Barnen erkändes och uppfostrades, fick gårdar och andra förläningar och fina titlar. Inte sällan blev någon av deras fastrar, Gustav Vasas döttrar, lite ansvarig för frillobarnens uppfostran. Frillorna avtackades för sin tjänst vanligen efter några år. Även de fick gårdar och giftes bort med någon lämplig man och försvann i periferin. Ett lysande undantag är Karin Månsdotter som Erik XIV valde att gifta sig med och kröna till Sveriges drottning. Detta var något så oerhört att det var en bidragande orsak till att brodern Johan III avsatte Erik XIV.

Boken är välskriven och det är inte alltid man kommer "vanliga" kvinnor och deras livssituation så nära in på livet som läsaren gör här. Frillorna förekom inte bara i Sverige utan de har funnits i stora delar av Europa och vi får också lära känna några av dessas öden.

Inga kommentarer: