måndag 16 april 2012

Bokhyllerunda - G

Sveriges sjörövarkung var Lasse i Gatan, eller Lars Gatenhielm som han egentligen hette. Under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet var den svenska ekonomin minst sagt ansträngd. Kungen Karl XII såg sjöröveriet dels som ett sätt att stärka kassakistan och dels för att störa fiendens sjötrafik. Lasse i Gatan blev den mest kände och framgångsrike av de kapare som härjade i de västsvenska farvattnen. När Lasse dog relativt ung fortsatte hans änka Ingela den inkomstbringande affärsrörelsen.

Inga kommentarer: