tisdag 6 november 2012

Svenska Dagbladet årsböcker 1927

Åren 1923—1964 gav Svenska Dagbladet ut Svenska Dagbladets årsbok. Fredrik Böök, professor i litteratur, författare och kritiker var kulturchef på tidningen och hade såklart stort inflytande över vilken litteratur som valdes ut för att i årsboken spegla det gångna året. Via min svärmor har jag kommit över 20 årgångar av årsböckerna och min tanke är att presentera vilka författare som valts ut att representera det gångna året.
 
Littaraturen 1927: Det var ett normalt gott litterärt år. Henri Bergson från Frankrike får nobelpriset. Erik Axel Karlfeldt diktsamling Hösthorn, blev en bokhandelssuccé. I övrigt utkom:
Gurli Hertzmann-Ericson Eva, en modern kvinnoroman, sympatisk och talangfull.
 
Anders Österling - Jordens heder
Pär Lagerkvist - Det besegrade livet
Astrid Väring - Vintermyren
Karin Boye - Härdarna
Ernst Didring - Dyningar
 
Vad sig i riket tilldragit: 400-årsminnet av riksdagen i Västerås firas. Charles Lindbergh gör den första soloflygningen över Atlanten. Aluminiumet 100-års jublilerar och årsboken spår att vi 1927 står på tröskeln till en lättmetallålder. Tonsättaren Vilhelm Stenhammar avlider.
 
Sverige exporterar 24 625 kullager. Kommunalskatten i Alingsås uppgick till 8,10 kronor.

Inga kommentarer: