tisdag 20 november 2012

Svenska Dagbladet årsböcker 1929

Åren 1923—1964 gav Svenska Dagbladet ut Svenska Dagbladets årsbok. Fredrik Böök, professor i litteratur, författare och kritiker var kulturchef på tidningen och hade såklart stort inflytande över vilken litteratur som valdes ut för att i årsboken spegla det gångna året. Via min svärmor har jag kommit över 20 årgångar av årsböckerna och min tanke är att presentera vilka författare som valts ut att representera det gångna året.
Litteraturen: Verner von Heidenstam fyller 70 år. Albert Engström fyller 60 år. Thomas Mann erhåller nobelpriset. Birger Sjöberg avlider. Fredrik Böök utger en essäsamling. Övriga utgåvor 1929 voro:Knut Hagberg porträtt av svenska konungar
Gunnar Olof Hyltén Cavallius - Ur mitt framfarna liv utgavs i nyutgåva
Sigfrid Siewerts - Reskamraterna
Elin Wägner - Svalorna
Alma Söderhjelm - Min värld
Eyvind Johnsson - Kommentar till ett stjärnfall
Jutta Wachtmeister - Hinsides Östersjö
Vad sig i riket tilldragit: Ärkebiskopen håller en rungande predikan mot skilsmässor. Ivar Kreuger förhandlar fram ett tändsticksavtal med Tyskland. Tulltraktat mellan Kina och Sverige. 900 gammalsvenskbybor återvänder från Ukraina till Sverige.
Glödlampans 50-årsdag firas (och nu är deras saga all). Årstabron i Stockholm invigs. I september var det 29,2°C i Alnarp. Hälsingborgs IF vinner allsvenskan.
Inga kommentarer: