tisdag 8 januari 2013

Svenska Dagbladet årsböcker 1934

Åren 1923—1964 gav Svenska Dagbladet ut Svenska Dagbladets årsbok. Fredrik Böök, professor i litteratur, författare och kritiker var kulturchef på tidningen och hade såklart stort inflytande över vilken litteratur som valdes ut för att i årsboken spegla det gångna året. Via min svärmor har jag kommit över 20 årgångar av årsböckerna och min tanke är att presentera vilka författare som valts ut att representera det gångna året. 

Littaraturen: Luigi Pirandello från Italien får nobelpriset.
Den lapske författaren Johan Thuri får på sin 80-årsdag, som han firar i Jukkasjärvi lappskola, mottaga konungens guldmedalj av åttonde storleken. Sveriges författareförenings styrelse uppvaktar regeringen med en anhållan, att rätten till fria hemlån från av stat och kommun understödda bibliotek måtte upphävas och en licensavgift á 2 kronor per kalnderår införas för dessa lån. Några av årets utgåvor voro:
Lyrik
Anders Österling - Nya valda dikter
Gnnar Mascoll Silverstolpe - Valda dikter
Erik Lindorm - På marsch
Johannes Edelfelt - Högmässa
Debutanter
Sven Löfgren - Apoteket Pantern
Elsa Eschillius - En vecka i Skåne
 
Vad sig i riket tilldragit: En petition med 126 519 namnunderskrifter från ungdomar mot den moralupplösande pornografiska propagandan överlämnas till kronprinsen. En staty av Peter Wieselgren avtäckes i Linnéparken i Växjö.