lördag 14 januari 2012

Kulturmiljön hemmavid del 8


Ruin efter en gammal byggnad

På vår fastighet finns lämningar efter tidigare bebyggelse och verksamheter. Det första är ett välbevarat stenfundament, där det idag finns en medelålders granskog. Detta har troligen varit en byggnad vari man hyst boskap. Det är viktigt att den inte skadas ytterligare vid skogsskötsel än vad som tidigare generationer redan åstadkommit, främst att det inte kommer in granrötter och spränger sönder stenkonstruktionen. Tyvärr finns det vid lämningarna inte längre några spår av att människor bott här som t ex vårdträd eller fruktträd.
Den andra platsen är vid en gammal torpruin där det fortfarande växer vårdträd kvar, t ex en lönn som är bevuxen med lunglav. För cirka 30 år sedan gjordes en torpinventering i socknen.  En skylt från därifrån idag markerar platsen  och det är känt vem som var siste boende på här. Den närmaste omgivningen hålls öppen. Vi tycker det är viktigt att det inte får växa igen runt den gamla husruinen.
Skylt från torpinventeringen. Plattan är restprodukt från
tillverkning av tvättmaskinstrumma.

4 kommentarer:

Boktokig Eva Boström sa...

Vad roligt! jag håller med dig om att det är viktigt att vårda det!

Hanneles bokparadis sa...

Mysigt med såna ruiner, ibland har jag försiktigt tagit med mej någon narcisslök

mimmimarie sa...

Boktokig: javisst är det.
Hannele: Det är så man kan få fatt på riktigt gamla arter.

Ingrid sa...

Så fint att det gamla bevaras- och att torpen inventeras. Viktigt för kommande generationer.