torsdag 4 oktober 2012

Anu Lahtinen - Anpassning, förhandling, motstånd

Det är inte lätt att upptäcka dem, kvinnorna som levde på 1400- 1600-talen. Forskarna får verkligen gräva djupt och ha gott om tålamod för att hitta spåren efter kvinnorna i källorna. Vanliga kvinnor ur bondeståndet är svårt att träffa på men hade man turen att födas adligt kan det väl hända att du satt ditt fotavtryck i historien. Den finska docenten i historia Anu Lahtinen har i sin doktorsavhandling Anpassning, förhandling, motstånd. Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470-1620 har så gott som det låter sig göras, sökt kartlägga kvinnor ur denna släkt.

Släkten Fleming var en viktig ätt i Finland på denna tid och dess medlemmar var nära involverade i bl a vasakungarna Sigismund och Karl IX maktstrid. Doktorsavhandlingen är översatt och anpassad till svenska förhållande men ändå relativt tung att läsa. Det är inte en bok man klämmer på en kväll. Jag finner ämnet intressant. Kvinnor ur adelssläkterna hade trots sin underordnade ställning gentemot fader eller make ändå en förhållandevis stark maktbas, speciellt om hon basade över en borg med anställda och underlydande. Genom anpassningsförmåga, lite kunnande och en hel del sunt förnuft verkar många av de som undersökts här ha klarat sig utmärkt. Deras makt- och intressesfär låg framförallt inom familjen och släkten. Det är en intressant spegling av en stormig tid för Sverige-Finland.

2 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

nu blir jag nyfiken

Anna sa...

Inte alls jämförbart men romanserien fem pärlor till jungfruns krona tycker jag var en fin kvinnoskildrong. Kalmar och hansan.