lördag 27 oktober 2012

En distanskurs för mig

Trots att jag har inte har mycket tid över till att plugga har optimisten inom mig sökt en utbildning till nästa termin. Den ges av Örebro universitet på halvfart. Med min litteratursmak och intresse för historia kunde jag bara inte låta bli, eller vad tror ni? Får se om jag kommer in.
 Biografin som historisk genre Avancerad nivå 7,5 hp

Vår samtid präglas av ett stort och ökande intresse för biografiska berättelser av olika slag: alltifrån den seriösa vetenskapliga biografin till dokusåpan med dess anspråk på att skildra verkliga liv och människor. Biografin som genre har rötter långt tillbaka i historien men dess status och funktion har varierat över tid. Är den egentligen en genre och vad är det i så fall som kännetecknar den, är en fråga vi ställer oss i den här kursen. Kursen ger dig en överblick över biografins ställning inom historievetenskapen och du får diskutera etiska, metodiska och teoretiska aspekter på biografiskrivande.

 

3 kommentarer:

Carro sa...

Jag tenderar också att ta på mig för mycket kurser. Men vissa är ju så kul! :)
FAst i vår har jag bestämt mig för att lägga all fokus på C-uppsatsen.

Anna sa...

Kul. Lycka Till!

Hanneles bokparadis sa...

Kul! Jag sökte något liknande, men var bara reserv...