tisdag 23 oktober 2012

Svenska Dagbladet årsböcker 1925

Åren 1923—1964 gav Svenska Dagbladet ut Svenska Dagbladets årsbok. Fredrik Böök, professor i litteratur, författare och kritiker var kulturchef på tidningen och hade såklart stort inflytande över vilken litteratur som valdes ut för att i årsboken spegla det gångna året. Via min svärmor har jag kommit över 20 årgångar av årsböckerna och min tanke är att presentera vilka författare som valts ut att representera det gångna året.

Litteraturen 1925: Den enda stora litterära händelsen 1926 är att G B Shaw tilldelas nobelpriset men han kom aldrig själv till prisutdelningen. Redaktionen för årsboken fick en känsla av att produktionen tog paus just det här året. Bo Bergman och Hans Larsson tog plats i akademien efter Adolf Noreen och biskop Gottfrid Billing. Några av årets utgåvor voro:
Selma Lagerlöf - Löwensköldska ringen
Hjalmar Bergman - Flicka i frack
Gurli Herzmann-Ericson - Resan ut
Nils Magnus Folcke - Min ungdoms dikter
Pär Lagerkvist - Gäst hos verkligheten

Gustaf Hellström - Sex veckor i arkadien

Vad sig i riket tilldragit 1925: Mulsjukan sprider sig i Skåne. Prins Gustav Adolf (kungens pappa) tar studenten. Statsminister Hjalmar Branting avlider och ny på posten blir Richard Sandler (s). Nya järnvägar öppnas Gislaved-Hestra, Njurunda-Sundsvall-Härnösand, Mellerud-Arvika m fl.

Flottan har 4 pansarskepp, 2 kryssare, 8 jagare, 8 u-båtsjagare och 9 u-båtar. Autobilismen ökade och i Stockholm fanns 9037 motorfordon registrerade.

Inga kommentarer: