måndag 21 maj 2012

Benno Ohnesorgs död

De sista dagarna har jag varit upptagen med att läsa Uwe Timms senaste bok Vännen och främlingen. I den boken skildrar Timm vänskapen till Benno Ohnesorg som tog sin början när det bägge läste på samma skola i Braunschweig. Som alltid när en roman anknyter till en verklig händelse drivs jag av nyfikenhet att läsa mera och bredare och få veta mera än vad som står i boken.
Författaren Uwe Timm med vännen Benno Ohnesorg. (Bild lånad från Wikipedia)

2 juni 1967 besökte Shahen av Iran och hans Farah Diba Västberlin och såg en föreställning på operan. Det tyska socialistiska studentförbundet motsatte sig besöket och genomförde en demonstration mot Shahen på Västberlins gator. Först angrep shahens anhängare demonstranterna uppenbarligen med polisens goda minne, innan de själva gick lös på studenterna. Det gick så olyckligt för Benno Ohnesorg att han träffades av en kula skjuten av en polismannen Karl-Heinz Kurras från nära håll. Ohnesorg avled omedelbart. Senare visade obduktionen att han både före och efter skottet blivit misshandlad av poliserna med batongslag och sparkar.

Polisen Karl-Heinz Kurras frikändes efter en mycket omstridd rättegång. Han blev suspenderad från polisen i fyra år men återinträdde sedan i tjänsten igen som Kriminaloberkommisar. 2009 uppdagades det att Kurras var medlem av DDR kommunistparti och en Stasi-agent. Tyska åklagare gjorde så sent som i januari i år en undersökning av fallet igen. Man fann att Kurras agerande var överlagt och att han inte hade handlat i självförsvar som han själv alltid hävdat. Tyska polisen har försökt täcka upp för Kurras, förfalskat vittnesmål, obduktionsrapport och ljugit för att skydda en kollega. Huruvida de nya "bevisen" räcker för att återöppna fallet är oklart.

Skjutningen av Benno Ohnesorg blev snabbt efter hans död en symbol för de vänsterradikala och bevis på hur den västtyska staten var i stånd till. Studenter som kanske aldrig skulle agerat annars drevs efter skjutningen att gå med i studentvågen 1968. Det går att dra det så långt att RAF och de tyska terroristerna växte ur rörelsen som Ohnesorgs död startade. DDR var inte sena att dra nytta av att västtysk polis brutalt skjuter ner en obeväpnad student på öppen gata. Allt som missgynnade västtyskland sågs som att det gynnade östtyskland, PR-mässigt i alla fall.
Benno Ohnesorg skjuten till döds. Kvinnan på bilden
förekommer som vittne i Uwe Timms bok Vännen och främlingen.
Om en dag eller två skriver jag om Vännen och främlingen här på bloggen.

2 kommentarer:

Ingrid sa...

Boken om Benno Ohnesorg är ett viktigt dokument inte bara över en vänskap utan också över en tidsperiod som var i sanning omvälvande . Det är skakande läsning och som du skriver så fick mordet på Ohnesorg verkligen följder. Efter 1967 kom ju 1968 som för evigt kan skrivas i versaler.

Hanneles bokparadis sa...

jag var lite för ung....