måndag 21 mars 2011

Herrgårdarnas historia - Göran Ulväng

Göran Ulväng har skrivit ett synnerligen ambitiöst verk om Herrgårdarnas historia. Han har visserligen koncentrerat sina studier till 30-talet herrgårdar av varierande storlek i 10 socknar i Lagunda i Uppland men jag skulle vilja påstå att mycket av den fakta han har samlat in är giltig även för andra delar av Sverige.

Författaren är fil lic och forskar till vardags om landsbygdens byggnadskultur. Att detta är en bok för nördar kan jag inte sticka under stolen med. Själv är jag mycket intresserad av byggnadskultur och arkitektur och ångrar till viss mån att min yrkesbana inte hamnade inom dessa råmärken. Hursomhelst, har men ett specialintresse inom detta område så är det boken för dig. Den kommer att ha en hedersplats i mitt referensbibliotek, helt klart.

Det finns inte en aspekt av herrgårdarnas historia som den ambitiöse Ulväng inte har täckt in. Läsaren får sig till livs inte bara historien kring herrgårdarna, deras uppgång och fall skulle man kunna kalla det, utan även vad som odlades här, hur ekonomibyggnaderna såg och var de låg i förhållande till huvudbyggnaden, hur herrgårdshushållet såg ut m m. Boken är rikt illustrerad med gamla målningar och fint kolorerade kartor och varje herrgård har fått sitt eget kapitel med foto och ägarlängd. För en slottsälskare som jag går det att botanisera länge i denna bok.

Inga kommentarer: