lördag 3 december 2011

Kulturmiljön hemmavid del 6

Fornlämning

Örjans loge

En fornlämning från stenålder-bronsålder med namn ”Örjans loge” finns på vår fastighet, precis invid mangårdsbyggnaden. Det är ett stenblock med trågformiga fördjupningar. På ett plant flyttblock av 6 x 6 m storlek finns två trågliknande urgröpningar, liggande i linje med varandra i riktning V 10°S –Ö 10°N. Den västra urgröpningen är 0,8 meter lång, 0,35 meter bred och 7 cm djup. Den andra 0,7 m lång, 0,35 m bred och 8 cm djup. Avståndet mellan fördjupningarna är 0,3 m. Båda fördjupningarna, som har ett malstensliknande utseende, är starkt förvittrade. Fördjupningarna är troligen åstadkomna av människor.

2 kommentarer:

Monika Häägg sa...

Man kan undra vad de egentligen haft dessa urgröpningar till? Det går nästan bara att spekulera och fantisera om varför den tidens människor gjorde så.

a-lo (the book pond) sa...

Sånt här tycker jag är så sjukt intressant, men undrar som ovan vad man kan tänkas ha använt håligheterna till?

Hemma där mina föräldrar bor så finns det ett stort gravfält från bronsåldern med skeppssättningar och dylikt och jag hängde där jämt när jag var liten.