söndag 18 december 2011

Kulturmiljön hemmavid del 7


Rösen går att hitta lite varstans i skogarna och härstammar från tiden när man försökte odla här. De minner om tidigare generationers odlarmöda och levnadsvillkor. Mark som tidigare använts som odlingsmark har, speciellt här i steniga Småland, röjts på sten för att underlätta sådd, harvning och plogning. Det rör sig av högar med stenar som flyttats av människokraft. Ofta har rösarna staplats på höjden för att ta så lite mark som möjligt i anspråk.  De äldsta odlingsrösena som påträffats är från bronsålder och äldre järnålder. Så gamla tror jag dock inte våra rösen är.

Idag när mycket av den gamla odlingsmarken är planterad med skog måste man i samband med avverkning och markberedning av skogen iaktta försiktighet kring rösena.

Inga kommentarer: