torsdag 1 september 2011

Barack Obama - The story from my father

Jag hade egentligen inte några förväntningar alls på den här boken som jag kom över mest av en slump i MP3-format och den har varit min följeslagare under många svamputflykter nu på sensommaren. Politisk litteratur eller memoarer är inte det jag normalt väljer att läsa men jag är ändå glad att jag gjorde det här undantaget.

Barack Obamas bok handlar i hög grad om sin far som titeln antyder men i lika stor utsträckning om sina vita morföräldrar han växte upp med på Hawaii, sin mor och naturligtvis om sig själv. Hans historia är natutrligtvis tillrättalagd men ändå självutlämnande och ärlig på ett ibland riktigt naivt sätt. Han väjer inte för att beskriva hur han själv kom på glid som ung man och testade droger men det är ändå en mycket väl balanserad beskrivning vi får av Barack som barn, tonåring, student och ung man.

Han beskriver resan han gör till Kenya för att träffa släktingar på sin fars sida, se de platser där hans far växte upp och bekanta sig med sitt afrikanska ar. Samtidigt som han söker sina fars rötter gör han också en större inre resa, väl beskriven i boken, där han lär känna sig själv.

Ett minus är att han själv har läst in boken. Hans röst ändras sällan genom uppläsningen vare sig det är glada eller sorgliga episoder han minns. Tempot är detsamma och det är ganska forcerat vilket gör att jag tappar läsupplevelsen. På slutet får lyssnaren lite bonusmaterial i form av Obamas s k Keynote tal som han höll på demokraternas partikongress 2004. Här kommer Obama som talar verkligen till sin rätt. Han är en stor retoriker och det är synd att han inte använde lite av de kunskaperna när boken spelades in.

Inga kommentarer: