söndag 6 februari 2011

Nelly Sachs - Dikter

Det är lika bra att först som sist erkänna sanningen - jag har svårt för lyrik. Vari svårigheten ligger har jag ännu inte helt klurat ut. Jag kan läsa äldre poeter med behållning, nu tänker jag på Dan Andersson, Gustav Fröding och Nils Ferlin men sedan är det något som säger stopp. Är det lathet, okunskap, brist på tålamod eller något annat? Jag har inte svaret själv.

Då och då gör jag i alla fall tappra försök med någon känd poet och denna gång var det alltså dags för Nelly Sachs. Både tyska och nobelpristagare fyller hon två läsutmaningskategorier för mig. Tyvärr hjälpte det inte. Jag kommer inte henne eller hennes dikter in på livet, de talar inte till mig och öppnar inte mina sinnen. Här och var fanns strofer som jag stannar upp inför och det är kanske en bra början. Diktsamligen av Nelly Sachs är utgiven i svensk tolkning av Olof Lagercrantz, Erik Lindegren och Gunnar Ekelöf år 1967. Det är säkert en utgåva efter att hon fick Nobelpriset året innan.

"Innanför dörren
drar du i längtans trådända
tills tårar kommer
I denna källa speglar du dig -"

När jag läser om Nelly Sachs levnad tycker jag att det skulle vara mer spännande att läsa en bok om hennes liv. Hur hon föddes som judinna i Tyskland och när det började brännas under fötterna flydde till Sverige med hjälp av Selma Lagerlöf som var en gammal bekant till henne. Hennes gamla lägenhet finns exakt bevarad i ett rum under Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Inga kommentarer: