torsdag 6 oktober 2011

Quiz i väntan på kl 13.00

Blir väntan idag lång kan man sysselsäta sig med quiz på Svenska Dagbladets hemsida där det gäller att känna igen fotografier av tidigare nobelpristagare. Det är ungefär samma fenomen som när man ger barn något att sysselsätta sig innan tomten kommer på julafton.

Nobelpristagarquizen hittar ni här.

Inga kommentarer: